Eko-Gorajec

Chcemy pokazać przyrodę z perspektywy najmłodszych i ich oczami, dlatego proponujemy stworzenie w ramach zajęć praktycznych i warsztatów „Dziecięcego eko szlaku” po wsi Gorajec długości około 3 km oraz utworzenie promującej go strony internetowej EkoGorajec.com, na której za pośrednictwem kamery internetowej transmitować będziemy na żywo życie gorajeckich owadów i ptaków.  Wszystkie tablice i obiekty typu hotele dla owadów wysokością dostosowane będą do przeciętnego wzrostu dzieci, a opisy przygotowane zostaną przez dzieci podczas warsztatów, będziemy w nich używać języka zrozumiałego dla najmłodszego odbiorcy.  W przygotowanie szlaku zaangażowanych będzie 20 dzieci, a zajęcia podzielone będą na dwa etapy, zajęcia terenowe w 3 grupach 5-8 osobowych prowadzonych przez pasjonatów przyrody oraz zajęcia techniczne na których wykonane zostaną pod nadzorem lokalnego cieśli mini hotele dla owadów,  budki lęgowe dla ptaków, a przygotowany wcześniej duży mobilny hotele uzupełniony zostanie materiałem przyjaznym owadom.  Wszystkim elementom szlaku nadany zostanie regionalny wygląd, aby wpisać je w historyczny wygląd naszej miejscowości i scalić z otoczeniem 

Szlak powstanie w celu zagospodarowania dużej ilości turystów przybywających do Gorajca. Efektem ekologicznym będzie stworzenie schronień dla owadów oraz miejsc lęgowych dla ptaków. Wśród młodzieży biorącej udział w przygotowaniu szlaku oraz wśród odwiedzających szlak i stronę internetową oraz profil społecznościowy wzrośnie świadomość ekologiczna oraz wiedza na temat flory i fauny Gorajca.